uddelte måltider

Vil du også blive samarbejdspartner med fødevareBanken?

Samarbejdspartnere

KraftSocial- og integrationsministeriet A FrostnemligincoMetroLauritzenFrugt.dkBonduelleRoskilde FestivalKelloggs

fra madspild til måltid

I Danmark smider vi årligt 540.000 tons fødevarer ud. Det sker samtidig med, at mange tusinde danskere har svært ved at skaffe mad på bordet. Det arbejder vi på at ændre!

 

I fødevareBanken har vi bygget bro mellem dem, der har for meget og dem, der har for lidt. Hver dag transporterer vi friske, overskydende fødevarer, der alligevel skulle destrueres, ud til dem, der mangler den.

 

Læs mere om vores arbejde

Google+

doner eller modtag fødevare

Seneste Nyheder

07. Jun 2014

Er du vores nye frivilligkonsulent?


Fra madspild til måltid – om fødevareBanken

fødevareBanken har eksisteret i København siden 2009, og har gennem en stor donation fra Velux Fonden fået mulighed for at gøre vision til virkelighed – at gøre fødevareBanken til en national organisation for indsamling og distribution af fødevarer til socialt udsatte mennesker. fødevareBanken er en arbejdsplads med både lønnede og frivillige medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel.


Vi kan bruge verdens bedste frivilligkonsulent

Overordnet set er din vigtigste opgave at forbedre rammerne for det frivillige arbejde i fødevareBanken. Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet at:

• Udarbejde en strategi for det frivillige arbejde - herunder:


o Hvor og hvordan rekrutterer vi frivillige?
o Hvordan fastholder vi frivillige?
o Hvordan sikrer vi, at frivillige trives og udvikler sig?
o Hvordan sikrer vi, at frivillige inddrages i alle funktioner i organisationen?


• Sikre at strategien bliver kommunikeret og implementeret i hele organisationen
• Afholde rekrutteringsmøder og samtaler med potentielle frivillige
• Have kontakt til frivilligcentre og andre relevante samarbejdspartnere, fora og netværk
• Sikre de administrative og juridiske rammer for det frivillige arbejde (forsikringer, kontrakter, samarbejdsaftaler, regler i forhold til A-kasser m.m.)
• Evaluere det frivillige arbejde
• Bidrage til det store engagement og den gode stemning blandt vores frivillige og lønnede medarbejdere

Du bliver organisatorisk placeret i det nationale team sammen med konsulenter indenfor forskellige fagområder som fundraising, kommunikation, kontakt til modtagerorganisationer, IT m.m.. Du refererer til direktøren. En del af dine opgaver vil ligge aftener og weekender. Da vi snart åbner en afdeling i Østjylland, vil der blive noget rejseaktivitet, formentlig særligt i fjerde kvartal af 2014.


Vi forventer

• At du har erfaring fra lignende organisation med både lønnede og frivillige medarbejdere
• At du har relevant videregående uddannelse
• At du er vant til at tilrettelægge kurser, temadage m.m.
• At du har gennemslagskraft
• At du kan lide at samarbejde og kommunikere med mange forskellige slags mennesker
• At du har kørekort - og højt humør holder vi også meget af


Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er 37 t/u. fødevareBanken er ikke lønførende, men ligger indenfor normalområdet for sammenlignelige organisationer.


Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag sendes til job@foedevarebanken.dk senest torsdag d. 19. juni 2014. Der afholdes samtaler d. 24. og 25. om eftermiddagen.


Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos Karen Inger Thorsen på kit@foedevarebanken.dk eller 23 40 89 51

03. Jun 2014

Er du en af vores nye mentorer for unge med udfordringer i livet?

 

 

fødevareBanken står overfor at skulle lancere et 12-ugers mentorprogram, hvor omkring 6-7
unge mentees i alderen 18-25 år tilknyttes en eller flere mentorer i alderen 60+. Som et
makkerpar kører mentor og mentee én ugentlig tur à ca. fire timers varighed for fødevareBanken,
hvor der hentes friske og gode overskudsfødevarer hos større grossister og producenter.
Fødevarerne videredistribueres med det samme til organisationer, der arbejder med og for
socialt udsatte borgere.

 

Hvad er din rolle som mentor?

Som mentor i fødevareBanken skal du igennem tolv uger køre én ugentlig rute à ca. fire timer
med din mentee. Her kan du sparre med din mentee om stort og småt. Du har ligeledes ansvar
for, at minde din mentee om jeres faste kørselsdag.

 

Krav

- Du skal være fyldt 60 og have forladt arbejdsmarkedet og have normalt kørekort
- Du skal være klar på at løfte i kampen mod madspild og ulighed i sundhed
- Du skal have overskud og lyst til at være mentor for en person med udfordringer i livet
- Du skal foretage en ugentlig fødevarelevering på ca. 4 timer


Fordele

- Du bidrager til at hjælpe et ungt menneske med udfordringer i livet
- Du bliver del af fødevareBankens team, der kæmper mod madspild og madfattigdom
- Du arbejder fysisk og for et godt socialt formål samtidig
- Du møder folk i øjenhøjde, der værdsætter din hjælp

 

Hvem er din mentee?

- Som mentor tilknyttes du en fast mentee, der på den ene eller anden måde oplever
udfordringer i livet. Ud over at stå uden uddannelse og arbejde kan disse udfordringer
inkludere ensomhed, misbrugsproblemer, stress, svigt eller lignende. De unge er alle
tilknyttet organisationen People-house, der som anden aktør arbejder med kognitive
processer for unge. fødevareBankens mentorprogram indgår i People-house’s afklarings-
og udviklingsforløb som en form for aktivering for de unge.

 

Hvem er vi? 

- fødevareBanken er en organisation, der siden 2009, har videredistribueret friske
overskudsfødevarer fra fødevareindustrien til organisationer, der arbejder med socialt
udsatte. Al mad, vi uddeler, er inden for sidste holdbarhedsdato og ville ellers være
blevet kasseret. I 2013 videredistribuerede fødevareBanken overskudsmad svarende til
lidt over en 1 million måltider. Vi holder til i dejlige, lyse lokaler i Nordvest og består af 10
ansatte og 50 frivillige.

Er du interesseret i at blive mentor eller høre nærmere så kontakt:

Hanne Sophie Hjorth Jensen
Udviklings- og fundraisingmedarbejder
Tel: 60 11 16 36  

 

15. May 2014

Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling i fødevareBanken

Den 20. maj kl. 16.30 afholdes der generalforsamling i fødevareBanken. Det foregår på Birkdommervej 31, 3. sal i projektrummet. Ekstraordinærgeneralforsamling d. 11. juni kl. 16.00 samme sted.

 

Generalforsamling:

Tirsdag d. 20. maj 2014 kl. 16:30
Birkedommervej 31
2400 København NV
(Projektrummet, 3. sal)

 

Dagsorden:

1 Valg af dirigent og referent

2 Bestyrelsens beretning

3 Godkendelse af årsregnskab

4 Fastlæggelse af kontingent

5 Indkomne forslag, herunder indkomne forslag til vedtægtsændringer

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer

7 Valg af revisor

8 Eventuelt

 

Indkaldelser til generalforsamling med dagsorden, årsrapport og indkomne forslag til vedtægtsændringer er udsendt til alle medlemmer af fødevareBanken via Post Danmark eller via email.

Under forudsætning af vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling d. 20. maj 2014 indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i fødevareBanken:

 

Ekstraordinær generalforsamling:


11. juni 2014 kl. 16

Birkedommervej 31
2400 København NV
(Projektrummet, 3. sal)


Flere nyheder...


European Federation of Foodbanks

© fødevareBanken 2014

|

Birkedommervej 31 - 2. sal, 2400  København NV

|

(+45) 31 21 00 29

|

info@foedevarebanken.dk | Sitemap

Design by Robert Gutkekontrolrapport